News & Activities

สุพรีม เลเจ้นด์ ได้รับเกียรติจาก Think of living People’s Choice Awards 2016

บริษัท สุพรีม ทีม จำกัด ผู้ชำนาญการพัฒนาที่อยู่อาศัยย่านสาทร พระราม 3 นางลิ้นจี่ ได้รับเป็นเกียรติเป็นผู้เข้ารอบสุดท้ายจากเวที Think of living People’s Choice Awards 2016 ในสาขา Best Low-rise Condominium Development: Main Class จากโครงการ Supreme Legend ตั้งอยู่บนถนนนางลิ้นจี่-พระราม 3 ซึ่งเป็นโครงการล่าสุดของทางบริษัทฯ โดยโครงการเน้นการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ อาศัยอยู่ได้จริง เดินทางสะดวก ร่วมถึงให้ความสำคัญกับธรรมชาติเดิม โดยยังคงต้นไม้เดิมไว้ให้เป็นส่วนหนึ่งของที่อยู่อาศัยอย่างเป็นหนึ่งเดียว

14/12/2016
Close

General Inquiries